Smile

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Sevgili dostlarımız,

Bilindiği üzere 04.09.2012 tarihinde yeni "Aile Danışmanlığı Yönetmeliği" Resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla beraber300 saatlik teorik30 süperviyon olmak üzere toplam 150 saatlik uygulama eğitim süresinden oluşan 450 saatlik eğitim süresi resmileşerek kesinlik kazandı. Yönetmelikte "Sosyoloji" mezunlarına Aile danışmanı olma yolu açıldı. Merkez açma ve eğitim verme standart ve koşulları yeniden düzenlendi. Daha önce Aile Danışmanlığı Sertifikası alan kişilerin, eğitimlerini 3 yıl içerisinde 450 saate (300 saat teori + 30 süpervizyon + 120 uygulama olmak üzere) tamamlamaları gerekiyor. Bununla beraber yayımlanan yönetmelik, daha önce Aile Danışma Merkezi ruhsatı alan kurumların da en geç 1 yıl içinde yönetmelikte belirtilen standartlara göre revizyona gitmelerini zorunlu kılıyor.

PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi olarak yeni yönetmeliğin çıkmaması için elimizden gelen tüm girişimleri en üst düzeyde yaptık ama maalesef başarılı olamadık. Ancak çıkacak yeni yönetmeliğe göre tüm hazırlıklarımızı yaptık:

-Yeni yönetmeliğin "Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri" başlığında yer alan "Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı açmak isteyen kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar." (Madde 14 - 3) maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurumuzu yaptık.

-Yeni yönetmeliğin "Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri" başlığında yer alan "Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı sertifika programı eğitimini yürütecek kurum ve kuruluşlarda görev alacak eğiticilerde ulusal ve uluslararası standartta sertifikaya sahip ve aile danışmanlığı konusunda en az beş yıl çalışmış olmak ya da aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora programlarında eğiticilik yapmış olma şartı aranır." (Madde 14 - 4) maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiğimiz dosyaya, ulusal ve uluslararası standartta sertifikaya sahip ve aile danışmanlığı konusunda en az beş yıl çalışmış ve aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora programlarında eğiticilik yapmış olan eğiticilerimizi ekledik.

-PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi 'nen daha önce 100 saatlik "Aile Danışmanlığı Eğitimi" almış kursiyerlerimiz için "İleri Düzey Aile Danışmanlığı Eğitimi" adı altında ek eğitim modülleri ve " Vaka Paylaşım ve Refresh Çalışmaları" ve "Yaz ve Kış Okulları" adı altında süpervizyon çalışmaları planladık. Bu çalışmalar ile eksik kalan 350 saati tamamlanmasını amaçladık.

PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi 'den daha önce eğitim almış olan kursiyerlerimizin gelişmeler hakkında bilgi almak ve sorularına yanıtlar alabilmek için,PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi Eğitim Sorumlusu Psk. Serap GÜNGÖR0.312.213 01 32 ve0.533.234 72 08 nolu telefondan arayabilirler veya pusuladanisma@gmail.come-posta adresinden yazabilirler.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla.

Doç. Dr. Cebrail KISA

PUSULA Sağlık Eğitim Merkezi

Psikoterapi Eğitimleri Koordinatörü

0.312.213 01 32

0.533.234 72 08

pusuladanisma@gmail.com

Rating , 10 out of 10 based on 500 ratings

Pusula Sağlık Eğitim Merkezi